“Благодаря – една дума, много настроение” с учениците от Професионална гимназия по електротехника-гр. Варна

10 “в” клас на Професионалната гимназия по електротехника са ученици, изучаващи немски език. За съжаление 2021 г. не успяхме да се срещнем, поради ограничителните мерки, свързани с Ковид-19. Днес за нас беше щастие де се срещнем и да се позабавляваме в Немска читалня. Темата ни беше “Благодаря”. Една дума, която носи много настроение, радост и удовлетворение. След като се запознахме и всеки се представи с име и какви са неговите хобита, младежите споделиха кога,  на кого и за какво последно са благодарили, на колко езика знаят думата и колко често я използват.  Разговорихме се за бъдещи планове и мечтите, които имат. Оказа се, че тези млади хора наистина често използват в речника си “благодаря”, а  тази дума носи удовлетворение както на този, който благодари, така и на този, който получава благодарностите. Учениците преживяха трудни периоди пред компютрите, понякога ученето куца, но с повече усилия, може да се получи желан резултат. Много важно е обаче, човекът да остане човек в отношенията си с приятелите, съучениците, родителите, учителите и заобикалящия го свят! Това е двустранен процес и в българския език имаме една много хубава поговорка: “Каквото повикало, такова се обадило!”

Аз лично, също бих искала да благодаря на моите гости за непринудения разговор, хубавата среща и малкото тържество, което си устроихме!!! Всяка подобна среща ме зарежда с нови идеи и научавам много за живота, интересите и възприятията на младите хора.

Comments are closed.