бул. Сливница 34, Варна dtlsaal@libvar.bg 052658452

Правила

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕМСКА ЧИТАЛНЯ

Немска читалня се ползва само с читателска карта за библиотеката,независимо от кой отдел е издадена. Дневният пропуск ви дава право да ползвате само читалнята. За да заемате материали за дома е необходимо да имате годишна или шестмесечна читателска карта.

    Читателската карта е лична и не се преотстъпва!

За двама и повече ученика от едно семейство с една такса се издават читателски карти за всяко дете поотделно.
Срокът за заемане на книги, CD, CD- ROM, DVD е 20 дена. Можете да заемете до 6 библиотечни документа.
Срокът за ползване на списания и вестници е 7 дена, като последният брой на списанията и вестниците е само за читалнни зали. Можете да заемате по едно списание от заглавие. Презаписването на периодични издания не е желателно.
Речници, енциклопедии и справочници се ползват само в читалня.
Библиотечните материали от фонда на читалнята могат да бъдат презаписвани на e-mail: dtlsaal@libvar.bg или на телефон 052 658452, ако в момента никой не чака за тях. При презаписване по e-mail трябва да получите потвърждение с новата дата за връщане. Само тогава презаписването е валидно.
В читалнята се приема предварителна заявка за запазване на библиотечни материали. Заявка можете да дадете и по електронен път.
При неспазен срок за връщане, читателят заплаща глоба, която зависи от просроченото време и броя на заетите материали.
Групови посещения са възможни само след предварителна заявка по телефон или e-mail и получаване на потвърждение.
Извън работното време на читалнята, библиотечни материали се връщат на гардероба, с нанесено на лист име на читателя и брой на върнатите материали.
Загуба/ Повреда на медии – читателите трябва да се отнасят внимателно към заетите медии. При загубване или повреда читателят е длъжен да възстанови библиотечния материал и ако той не може да бъде набавен се заплаща или заменя с равностоен.

Споделете