Полезни връзки

Посолство на Федерална Република Германия
http://www.sofia.diplo.de

Гьоте-институт – България
https://www.goethe.de/ins/bg/bg/index.html

Гьоте-институт – Германия
https://www.goethe.de/ins/de/de/index.html

Следване в Германия
http://www.daad.de
http://www.uni-assist.de/
http://www.studienwahl.de

Федерално министерство на образованието и научно-изследователската дейност 
http://www.bmbf.de/

Полезна информация за студенти в Германия
http://www.studentenwerke.de
http://www.che.de
http://www.unister.de

Работа в Германия
http://www.arbeitsamt.de