ПГГСД „Николай Хайтов“ и „Звездни моменти за Германия“

На 15.06.22 г. гости на Немска читалня бяха ученици от 8-ми клас на ПГГСД „Николай Хайтов“ с г-жа Милена Теолова. За голяма моя изненада групата се състоеше само от момичета. Те изучават немски език и са специалност „Вътрешен дизайн“. В Немска читалня наистина има интересни предложения за всеки. Особен интерес предизвикаха списанията, свързани с градини, цветя и вътрешен дизайн. Запознавайки се с възможностите, които предлага Немска читалня, разговаряйки помежду си постепенно преминахме към темата на нашата среща: „Звездни моменти за Германия“. Всеки разказа какво знае за Германия, с какво свързва страната и какво германците са дали на света. На белите листи започнаха да се появяват думички на немски език…Макар и не дотам напреднали в езика, учениците се отпуснаха и се почувстваха спокойни да разговарят, което всъщност беше и целта на посещението. Изгради се взаимно доверие, което е от огромно значение при изграждане на нови контакти и партньорства. Разделихме се с обещание за регулярни срещи за следващите години на обучението в професионалната гимназия.

Comments are closed.