Рали през изложбата “Берлински митове” с ученици от Първа ЕГ/ Rally durch “Berliner Mythen” mit den Schuelern aus dem Ersten Fremdsprachen Gymnasium

Ученици от 10 кл. на Първа ЕГ гостуваха в Немска читалня и участваха в импровизираното “рали” по изложбата “Берлински митове”. Програмният учител господин Марко Кнюпел раздели младежите по групи и всяка една от тях, получи задача да вникне във видяното на постерите и да пресъздаде своята история във вид на комикс. Резултатите бяха впечатляващи! Чудесно е, че отново в Гимназията има преподавател от Германия! Да ние имаме прекрасно подготвени преподаватели, но наличието на учител с майчин език -немски, винаги е с предимство. Досегът с оригинален език и произношение, когато изучаваш чужд език е изключително важен! Получиха се много интересни комикси. Представянето пред публика доказа, че учениците могат и работят заедно, да се допълват и да изработят един общ, креативен продукт. Всеки един представи своята част от задачата и накрая историите бяха обобщени в едно цяло! Берлин в истории- дали това е било наистина или предавайки се от уста на уста тези истории са се превърнали в митове?! Това само може да гадаем!

Comments are closed.