15.11.2018 г. Световен ден на Философията

Световният ден на Философията утвърждава значението на Философията и целта му е да събуди интереса на младежите към научната дисциплина „Философия“. Към идеята за популяризиране на Философията са привлечени университети, училища, културни институции, медии. Те организират събития, свързани с темата. Съпричастни са над 80 страни, където се провеждат редица мероприятия. Има и едно голямо, централно събитие: Дългата нощ на Философията, което се провежда тази година в Цюрих.

2005 г. Генералната конференция на ЮНЕСКО обявява третия четвъртък на ноември за Световен ден на Философията.С резолюция се определя, че дисциплината Философия стимулира критичната и независима мисъл, спомага за по-доброто разбиране на света и е в подкрепа на толерантността и мира. Световният ден на Философията е признание за огромното значение на Философията.
Философия, в буквален превод означава „Любов към мъдростта“. Тя е наука тясно свързана с другите сфери нас знанието. В основата на философията логика, етика и метафизика…

 

Заповядайте в Немска читалня да се запознаете с богатия фонд от философска литература, с който читалнята разполага. На Вашето внимание предлагам интересни заглавия и теми, избрани произведения на велики философи, справочна литература.

Comments are closed.