Ученици от 10 клас на ПЕГ “Н. Вапцаров”-Шумен посетиха Немска читалня

Ученици от 10 клас на ПЕГ “Н. Вапцаров”-Шумен посетиха Немска читалня заедно с госпожа Снежана Францова, преподавател по немски език. Говорихме за книги, автори и жанрове литература. За съжаление е много трудно да се пътува от Шумен. Изисква се доста време. Обсъдихме възможностите за съвместни дейности. Момичетата представиха мултипликационен филм, който са изготвили сами по проект, свързан с четенето. Темата е изключително актуална за живота на бежанците в Германия. Интересно предизвикателство! Направихме и кратък преглед на събитията в Немска читалня, представяйки блога на читалнята. Гостите сами установиха, че всяка група получава индивидуално посрещане, тема, съобразена с интересите на участниците и техните знания. Немска читалня винаги с готовност отговаря на читателските търсения, а тези кандидати за получаване на DSD – немска диплома със сигурност ще се нуждаят от подкрепа! Успех!

ПЕГ "Н. Вапцаров"-Шумен
ПЕГ "Н. Вапцаров"-Шумен
Споделете