9 май – Ден на Европа със СУ за ХНИ „Константин Преславски“ 8 “е” клас

Поредното събитие от Дните не немския език във Варна. На 9 май празнуваме Деня на Европа. Учениците от VIII “E” клас на Хуманитарната гимназия под ръководството на г-жа Зоя Цветкова се включиха във викторината, посветена на Европейския съюз. Тези, които отговаряха правилно, получиха награди. Въпросите бяха разнообразни: от “какво представлява Европейският съюз”, официални езици, символи, химн…до България

в ЕС. Необходимостта от използване само на немски език донякъде затрудняваше участниците, но те се справиха успешно с отговорите. Тези, които не знаеха основни факти за ЕС получиха нови знания! После всички имаха възможност да разгледат фонда на читалнята, да поставят интересуващите ги въпроси, да почетат на немски език книга или списание. Труден беше преходът към преодоляване на стеснителността. Децата сами признаха, че до сега са смятали, че в Библиотеката трябва да са по-тихи от тревата и много, много сериозни! Сега обаче разбраха, че в Немска читалня могат да се забавляват, да играят, да учат нови неща, да гледат филми…и да разговарят на различни теми! Събитието протече под звуците на съвременна немска музика. До нови срещи!

Comments are closed.