Частна търговска гимназия – Отговори на въпроси

Учениците от Частна търговска гимназия много се забавляваха с поставените им задачи. Всеки ученик получи индивидуална задача, а след това тези, чиито индивидуални задачи съвпадаха, се групираха и презентираха резултатите пред останалите. Учениците разчитаха на помощ от „приятел“: учителката им- госпожа Деница Димова, завеждащата читалнята – Бойка Тодорова и госпожа Юлия Янева, отговаряща за Ресурсния център по немски език. После, наслаждавайки се на красотите на Германия от екрана се почерпихме и си обещахме още нови срещи сред книгите.

Comments are closed.