26 септември-Европейски ден на езиците

Съветът на Европа, представляващ 46-те държави членки, насърчава изучаването на чужди езици и над 700 000 000 европейци го правят, както в училище, така и по курсове, школи, учреждения. Той приема, че многоезичността на континента , езиковото многообразие е средството за постигане на едно по-добро мултикултурно разбирателство и ключов елемент от богатото културно наследство на Европа. 2001 г. по инициатива на Съвета на Европа със седалище в Страсбург 26 септември е обявен за Европейски ден на езиците се чества ежегодно.

Европейски ден на езиците

Европейският ден на езиците (ЕДЕ) се подкрепя и координира от Европейския център за съвременни езици на Съвета на Европа.  

Немска читалня отбеляза Деня на европейските езици с много весели игри и забавления. Колеги с различни знания и интереси се включиха и успяхме съвместно да решим много задачи: да познаем коя снимка от коя държава е, да различим докато слушаме на какъв език се говори. Научихме и много любопитни факти за езиците по света и конкретно за европейските езици. Убедихме се за кой ли път, че със съвместни усилия можем да постигнем много повече и резултатите от игрите го доказаха /верни:грешни отговори – 19:1 и 28:5/.

Знаете ли, че…

6 милиарда души по света живеещи в 189 независими територии говорят 6000-7000 езика

Окситанският език е романски език, говорен от около 700 000 души в Южна Франция и някои съседни области на Испания.

Арагонският език е романски език, който се говори от около 10000 човека по долината на река Арагон, Собрарбе и Рибагорса в провинцията Уеска, Арагон, Испания.

Повечето европейски езици принадлежат към 3 групи: германски, романски и славянски.

В Европа има около 225 местни езика и те представляват около 3% от всички говорими езици по света.

Майчин език е езикът, който човек научава най-добре и използва най-често. Идеални “двуезични” хора съществуват и те владеят еднакво добре и двата езика, но перфектния баланс между двата езика рядко се постига.

Двуезичността има много положителни аспекти: улеснява изучаването на други езици, улеснява мисловния процес и комуникацията с хора от други езици и култури. От икономическа гледна точка, хора, владеещи два и повече езика много по-лесно се реализират и си намират работа. Компаниите в търсене и разширяване на своя пазарен дял предпочитат техните служители да владеят повече от един език.

Езиците са в непрекъснат контакт и си влияят по различни начини. В миналото английският е взаимствал много думи и изрази от други езици, а днес в европейските езици масово се ползват английски думи.

По темата за различните езици може много да се говори и тя в действителност е неизчерпаема. Изводът, който се налага, обсъждайки темата е “Учете езици! Развивайте се! Никога не е късно да предприемете тази стъпка! – Владеенето на повече от един език Ви отваря вратите към света, прави Ви по-толерантни, по-отгворени към възприемането на чуждата култура, обичаи и нрави, дава Ви един по-различен поглед към хората от другите нации, религии, общества. Езикът дава възможност на хората да се разбират помежду си и да се чуят какво казва другият до тях. Ако се вслушате в думите на хората около Вас, винаги ще намерите поне няколко думички, които да разберете. Опитайте за себе си и не се отказвайте! Това е обнадеждаващо и удовлетворяващо.

Споделете